Dubbeldestillerat vatten

Dubbeldestillerat vatten är vatten som destillerats 2 gånger och renare än destillerat vatten.